Oprócz zmian w rozliczaniu spółek komandytowo-akcyjnych, które według projektu Ministerstwa Finansów mają być podmiotem CIT, resort planuje przeprowadzić też inne zmiany w ustawie o CIT, których celem jest tzw. uszczelnienie systemu. Oznacza to, że dostrzeżone od dawna możliwości płacenia niższych podatków przez tworzenie różnych transakcji kapitałowych zostaną wyeliminowane.
Przykładem takiego działania resortu finansów są zmiany proponowane w zakresie przepisów o cienkiej kapitalizacji, czyli zapobieganie nadmiernemu finansowaniu działalności spółek przez pożyczki zamiast przez kapitał.
Maria Kukawska, partner w Stone & Feather Tax Advisory tłumaczy, że przepisy te ograniczają możliwość nadmiernego udzielania pożyczek między spółkami, ale dotyczą jedynie tzw. spółek-matek i spółek-sióstr. Powoduje to, że w praktyce przepisy o cienkiej kapitalizacji łatwo obejść, na przykład udzielając pożyczkę przez spółkę-babkę. Nowe przepisy mają takie możliwości zaostrzać bądź wyeliminować.