Darczyńcy mogą uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów wydatki związane z nieodpłatnym przekazaniem żywności organizacjom pożytku publicznego.
W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15609/13) Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jakie są konsekwencje podatkowe oddania nadwyżek wyprodukowanej pełnowartościowej żywności organizacjom charytatywnym czy ubogim gospodarstwom domowym. Zapewniło, że w żadnym przypadku nie powoduje to konieczności zapłaty PIT czy CIT przez darczyńcę.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) z przeznaczeniem wyłącznie na prowadzoną przez nie działalność charytatywną. Uwzględnienie ich w kosztach podatkowych skutkuje zmniejszeniem dochodu do opodatkowania i w konsekwencji obniżeniem podatku.
MF przypomina, że ustawy o PIT i CIT oprócz możliwości rozliczenia kosztów przewidują też możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie dokonanej darowizny dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (a więc niekoniecznie posiadających formalnie status OPP). Nie może to być jednak więcej niż 6 proc. (w przypadku PIT) i 10 proc. (CIT) dochodu. Odliczenia nie stosuje się w sytuacji, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów.