Stały Komitet Rady Ministrów zakończył prace nad projektem zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych i rekomendował jego przyjęcie rządowi. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Rada Ministrów się nim zajmie, ale firmy, których projekt dotyczy, już dziś powinny zacząć się przygotowywać do zmian.
Regulacja dotycząca CFC polega na opodatkowaniu w Polsce dochodów uzyskiwanych przez spółki zagraniczne, w których polski podatnik posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 25 proc. udziałów w kapitale lub 25 proc. głosów w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25 proc. udziałów, z którymi związane jest prawo do uczestniczenia w zyskach tej spółki. Co ważne, przepisy o CFC mają przeciwdziałać tworzeniu przez polskich podatników zagranicznych spółek, które nie prowadzą rzeczywistej działalności, a powstają jedynie po to, aby obniżyć podatki lub w ogóle ich nie płacić w Polsce. Spółki prowadzące rzeczywistą działalność za granicą nie będą podlegać tym regulacjom.
Jak wyjaśnia bowiem Monika Marta Dziedzic, partner w MDDP, planowane regulacje dotyczące CFC oznaczają, że polscy podatnicy (chodzi zarówno o osoby prawne – spółki, jak i osoby fizyczne) będą płacić podatek dochodowy również od dochodów osiąganych przez zagraniczne spółki kontrolowane. W jej ocenie to rewolucyjna zmiana.
– Rekomendacja Stałego Komitetu Rady Ministrów niewątpliwie jest kolejnym krokiem w realizacji rządowej strategii ograniczenia możliwości optymalizacji podatkowej – przyznaje też Grzegorz Szysz, doradca podatkowy i menedżer w Grant Thornton.
Jak tłumaczy Monika Marta Dziedzic, po zmianach podatnicy będący wspólnikami spółek zagranicznych będą musieli przeliczyć ich wynik finansowy według polskich zasad oraz w polskiej walucie.
– Oznacza to, prowadzenie drugiej księgowości tych spółek na podstawie polskich regulacji podatkowych. Będą też musieli zapłacić podatek, często z własnych pieniędzy, nawet gdy spółka zagraniczna jeszcze im niczego nie wypłaci – wyjaśnia Monika Marta Dziedzic.
Dodaje, że sposób obliczeń będzie bardzo skomplikowany, ponieważ projekt nie określa wszystkich zasad i na pewno w początkowym okresie ich obowiązywania na wiele pytań będzie trudno znaleźć odpowiedź.
MF chce wprowadzić te zmiany jak najszybciej. Nowelizacja w zakresie dotyczącym CFC ma bowiem wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech od jej ogłoszenia.
Termin ten uzależniony będzie w dużej mierze od tempa prac parlamentu, a jej przepisy będą mieć zastosowanie do dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej od pierwszego roku podatkowego rozpoczynającego się po wejściu w życie ustawy.
– Można się spodziewać, że już rok 2015 trzeba będzie rozliczać według nowych zasad. Oznacza to bardzo mało czasu na przygotowanie, a dla wielu inwestycji będzie to wręcz zmiana wprowadzana w trakcie już rozpoczętych przedsięwzięć, które nie zakładały tak dramatycznego wzrostu kosztów ich realizacji – stwierdza Monika Marta Dziedzic.
Jak dodaje Grzegorz Szysz, wprowadzenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane w istotny sposób ograniczy zakres wykorzystywania zagranicznych struktur w celu optymalizacji podatkowej.
Etap legislacyjny
Projekt czeka na rozpatrzenie przez rząd