Spółka, która w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym, przekazuje swoje mienie akcjonariuszowi, nie uzyskuje z tego tytułu żadnego przysporzenia, więc nie musi płacić daniny – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Chodziło o spółkę należącą do grupy kapitałowej, w której rozpoczęto restrukturyzację. Jej efektem była m.in. zmiana struktury właścicielskiej. Nowy akcjonariusz spółki planował jej likwidację. Zrezygnował przy tym z wierzytelności przysługującej mu wobec poprzedniego właściciela.
Spółka spytała izbę skarbową, czy przekazując majątek – w związku z likwidacją – akcjonariuszowi, osiągnie jakikolwiek przychód i będzie musiała zapłacić CIT. Była przekonana, że nie będzie miała takiego obowiązku, skoro nie uzyska od akcjonariusza wynagrodzenia ani rekompensaty w jakiejkolwiek formie.