Senat poparł wprowadzenie dwóch stawek daniny od marketów, a Sejm opowiedział się za obniżeniem podatku dochodowego od osób prawnych – z 19 do 15 proc.
Ustawa wprowadzająca podatek handlowy czeka już tylko na podpis prezydenta. Przyjęty w piątek przez senatorów akt zakłada wprowadzenie dwóch stawek podatku od sprzedaży detalicznej: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. w przypadku przychodu powyżej 170 mln zł. Tym samym kwota wolna od podatku w skali roku będzie więc wynosić 204 mln zł.
Jak wskazuje PAP, przewidywane przychody do budżetu to 1,9 mld złotych rocznie. Zgodnie z ustawą przedmiot opodatkowania stanowi przychód ze sprzedaży detalicznej, który jednocześnie nie będzie obejmował należnego podatku VAT. Ustawodawca nie przewiduje podatku od sprzedaży dokonywanej przez internet.