Od 2018 r. wejdą w życie nowe zasady rachunkowości dla instytucji finansowych. Dla budżetu może to mieć kolosalny skutek. Gra toczy się o miliardy złotych.
Dziś instytucje finansowe, w tym banki, dają budżetowi państwa około 5 mld zł, czyli blisko jedną szóstą rocznego CIT należnego od wszystkich podatników tej daniny (w 2015 r. podatek należny wynosił 31,3 mld zł).
Sprawie przygląda się już Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi na pytanie DGP resort poinformował, że trwają uzgodnienia między komórkami merytorycznymi MF zajmującymi się sprawami rachunkowymi i podatkowymi oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Cel to ustalenie, czy konieczne są zmiany przepisów dotyczących rozliczeń podatkowych.