PROJEKT | 8,5 proc. – taka ma być stawka CIT dla spółek działających na rynku najmu nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Zapłacą go dopiero, gdy wypłacą dywidendę
Nowe przepisy mają obowiązywać już od 2018 r. – co wynika z opublikowanej, kolejnej już wersji projektu o spółkach rynku wynajmu nieruchomości (z ang. Real Estate Investment Trust, w skrócie REIT).
Wcześniejsza wersja zakładała preferencje podatkowe tylko dla najmu nieruchomości komercyjnych. W uzasadnieniu do nowego projektu Ministerstwo Finansów wyjaśnia, dlaczego wycofało się z tego pomysłu. Stwierdziła, że zdecydowało się nie ograniczać przedmiotu inwestycji REIT, bo „rynek mieszkań na wynajem wydaje się skutecznym generatorem stabilnych dochodów”.
Jakie preferencje
REIT-ami będą mogły być tylko spółki akcyjne notowane na giełdzie, których działalność będzie obejmować wynajem nieruchomości, ich sprzedaż (także części) oraz zbywanie udziałów lub akcji w spółkach zależnych.
Spółki te będą zwolnione z podatku aż do momentu, gdy wypłacą swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku pochodzącego z najmu nieruchomości. Gdy to się stanie, będą musiały odprowadzić CIT, ale w wysokości 8,5 proc., czyli tyle, ile płacą osoby fizyczne wynajmujące swoje prywatne nieruchomości.
Wcześniejsza wersja projektu zakłada całkowite zwolnienie, bez odroczenia opodatkowania.
Niska stawka CIT sprawia, że spółki nie będą mogły odliczać od przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych nieruchomości.
Zupełnie zwolnione z podatku będą natomiast spółki zależne, których zysk będzie trafiał do spółek matek.
Zyskają też inwestorzy, czyli akcjonariusze spółki rynku wynajmu nieruchomości. Otrzymywane przez nich dywidendy będą zwolnione z opodatkowania, niezależnie od tego, czy akcjonariusz jest podatnikiem CIT, czy PIT.
Tylko giełdowe
Spółkami REIT będą mogły być tylko spółki giełdowe z kapitałem co najmniej 50 mln zł (we wcześniejszej wersji projekt zakładał 60 mln zł) i z siedzibą lub zarządem na terenie Polski. Co najmniej 70 proc. ich aktywów będą musiały stanowić nieruchomości (lub akcje spółek zależnych lub innych nieruchomościowych). Natomiast co najmniej 80 proc. przychodów netto ma pochodzić z wynajmu nieruchomości, ich sprzedaży (nie wcześniej niż po roku wynajmowania), z tytułu udziałów w spółkach zależnych. Spółki REIT będą miały obowiązek wpłacać dywidendy na poziomie nie niższym niż 90 proc. zysku.
Z wcześniejszej wersji projektu nie wynikało, czy spółka będzie musiała uzyskiwać przychody z najmu, czy może zarabiać tylko na sprzedaży nieruchomości. Pisaliśmy o tym w artykule „Nie trzeba będzie wynajmować. Zwolnienie także dla handlujących” (DGP nr 202/2016). Teraz to doprecyzowano.
Spółki zależne
Z kolei spółki zależne będą mogły być spółkami akcyjnymi, z o.o. lub komandytowo-akcyjnymi. Co najmniej 95 proc. udziału w ich kapitale zakładowym będzie musiało należeć do spółki wynajmu rynku nieruchomości.
Spółki zależne będą musiały spełniać niektóre warunki określone dla REIT-ów (dotyczące struktury aktywów, poziomu przychodów, sposobu dystrybucji zysku). ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt z 19 maja 2017 r. ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości – w konsultacjach