O wysokości CIT będzie decydować wartość emisyjna akcji (udziałów) nowej spółki, a nie jak dziś nominalna. Podatnicy nie zaoszczędzą więc na agio.
Z początkiem 2017 r. Ministerstwo Finansów opodatkowało już ciche rezerwy powstające przy aporcie majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części (patrz niżej).
Od 2018 r. analogiczne zasady chce wprowadzić przy podziale spółki przez wydzielenie majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ZCP – zakłada projekt nowelizacji trzech ustaw o: PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym.