Nie będzie już żadnych wątpliwości, że sprzedaż wytworzonych przez siebie reklam, filmów czy programów komputerowych nie daje przychodu z zysków kapitałowych.
Zmianę w tym zakresie przewiduje rozpatrywany obecnie w Sejmie projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2854). Zakłada on zmianę art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT.
Dziś przepis ten zalicza do źródła zyski kapitałowe przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych.