Spółdzielnie mieszkaniowe mogą refundować lokatorom wydatki na nowe kuchenki i bojlery, nie tracąc zwolnienia z CIT – wynika z wczorajszego wyroku NSA.
Spór z fiskusem toczyła spółdzielnia mieszkaniowa, która planowała przebudować instalacje grzewcze w budynkach ze względów bezpieczeństwa. Spółdzielnia doszła do wniosku, że tańsza i lepsza będzie instalacja elektryczna niż gazowa.
Wymagało to jednak wymiany kuchenek gazowych na elektryczne oraz piecyków gazowych na bojlery. Kupić mieli je sobie mieszkańcy, a spółdzielnia planowała zwrócić im część kosztów – do wysokości ustalonej zgodnie z regulaminem funduszu remontowego.
Spółdzielnia nabrała jednak wątpliwości, czy wydatki na wymianę instalacji i refundacja kosztów wymiany kuchenek i piecyków nie spowodują utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Przepis ten zwalnia dochody spółdzielni uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi (opłaty, czynsze). Jeśli spółdzielnia straciłaby zwolnienie, musiałaby od dochodu przeznaczonego na remont instalacji zapłacić podatek.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że usunięcie instalacji gazowej i zastąpienie jej elektryczną to wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. W związku z tym dochód w tym zakresie jest zwolniony z CIT.
Zwolnieniem nie jest natomiast objęty zwrot części kosztów poniesionych przez lokatorów w związku z wymianą urządzeń grzewczych – stwierdził fiskus. Wyjaśnił, że zwolnienie jest możliwe tylko wtedy, gdy wydatku z funduszu remontowego dokonuje bezpośrednio sama spółdzielnia. W tej sprawie miało być inaczej – wydatek miał ponosić lokator, a spółdzielnia miała mu go tylko refundować.
Spółdzielnia nie zgadzała się z taką wykładnią. Wskazywała, że nie wynika to z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Co więcej, gdyby zgodzić się z dyrektorem KIS, to dochód wydany na te same kuchenki i bojlery byłby zwolniony z podatku, gdyby kupiła je spółdzielnia, a opodatkowany – gdyby kupowali je lokatorzy, ubiegając się potem o refundację.
Rację przyznały jej sądy obu instancji. Orzekły, że utrzymanie zasobów mieszkaniowych to nie tylko doprowadzenie instalacji, ale też refundacja kosztów zakupu urządzeń grzewczych.
WSA w Gliwicach zwrócił uwagę, że w ten sposób zapewnia się lokatorom zachowanie funkcjonalności lokali, gdy z przyczyn całkowicie od nich niezależnych zostali pozbawieni ogrzewania wody i możliwości przygotowywania posiłków.
Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Antoni Hanusz podkreślił, że z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT wcale nie wynika, że wydatek z funduszu remontowego musi być poniesiony bezpośrednio przez spółdzielnię. Fiskus niesłusznie więc zawęził zakres zwolnienia.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 24 października 2018 r., sygn. akt II FSK 3029/16 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia