Jak co roku 1 stycznia przyniósł podatnikom kolejne nowelizacje, m.in. w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: ustawa o CIT). Liczba wprowadzanych w ostatnich latach zmian w systemie podatkowym i ich znaczenie dla podatników są na tyle istotne, że co roku zwykło się mówić o kolejnej rewolucji w podatkach. Tak jest i w tym roku – szczególnie że zmiany wprowadzane są równolegle także w innych ustawach podatkowych (jak m.in. raportowanie schematów podatkowych).
Lista zmian i nowych konstrukcji wprowadzonych w CIT od 2019 r. (oraz równolegle w PIT, co będzie przedmiotem komentarza w osobnej tabeli) obejmuje w szczególności: kompleksowe zmiany dotyczące cen transferowych (a w zasadzie przepisy od podstaw regulujące to istotne zagadnienie zamiast dotychczasowych art. 9a i 11 ustawy o CIT), wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (ang. exit tax), wprowadzenie nowych wymogów i zasady opodatkowania podatkiem u źródła (ang. withholding tax), zmiany dotyczące kosztów wykorzystywanych w działalności samochodów osobowych, wprowadzenie regulacji dotyczących obrotu walutami wirtualnymi (kryptowalutami), zmiany w przepisach dotyczących dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. Controlled Foreign Company), zmiany w przepisach dotyczących dochodu z budynków, nowe zasady dotyczące przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. Innovation Box), wprowadzenie nowej stawki 9 proc. CIT i wiele innych – w tym doprecyzowanie przepisów budzących w ostatnim czasie wątpliwości w praktyce i w orzecznictwie.
Analizowane zmiany ustawodawca charakteryzuje jako mające na celu uproszczenie i uszczelnienie podatku dochodowego od osób prawnych. Analizując je całościowo, należy dojść do wniosku, że podatnikom przybyło od nowego roku wiele obowiązków, konieczna jest zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń i procedur, a także świeże spojrzenie na niektóre rozliczenia i dokonywane transakcje. Znakiem czasów jest, że już obowiązujące przepisy będą przedmiotem formalnych wyjaśnień ze strony Ministerstwa Finansów dopiero w najbliższych tygodniach i miesiącach – zatem znajomość nowych przepisów to jedno, a ich praktyczna interpretacja to drugie, nie mniej ważne wyzwanie.
Nowe przepisy otwierają także dla podatników nowe szanse i możliwości, co najmniej w kilku obszarach – w jakim stopniu zostaną one wykorzystane oraz czy przyniosą podatnikom realne korzyści i zrównoważą liczbę obowiązków i obostrzeń, pokażą najbliższe miesiące.