Lista zmian i nowych konstrukcji wprowadzonych w CIT od 2019 r. (oraz równolegle w PIT, co będzie przedmiotem komentarza w osobnej tabeli) obejmuje w szczególności: kompleksowe zmiany dotyczące cen transferowych (a w zasadzie przepisy od podstaw regulujące to istotne zagadnienie zamiast dotychczasowych art. 9a i 11 ustawy o CIT), wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (ang. exit tax), wprowadzenie nowych wymogów i zasady opodatkowania podatkiem u źródła (ang. withholding tax), zmiany dotyczące kosztów wykorzystywanych w działalności samochodów osobowych, wprowadzenie regulacji dotyczących obrotu walutami wirtualnymi (kryptowalutami), zmiany w przepisach dotyczących dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. Controlled Foreign Company), zmiany w przepisach dotyczących dochodu z budynków, nowe zasady dotyczące przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. Innovation Box), wprowadzenie nowej stawki 9 proc. CIT i wiele innych – w tym doprecyzowanie przepisów budzących w ostatnim czasie wątpliwości w praktyce i w orzecznictwie.

Analizowane zmiany ustawodawca charakteryzuje jako mające na celu uproszczenie i uszczelnienie podatku dochodowego od osób prawnych. Analizując je całościowo, należy dojść do wniosku, że podatnikom przybyło od nowego roku wiele obowiązków, konieczna jest zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń i procedur, a także świeże spojrzenie na niektóre rozliczenia i dokonywane transakcje. Znakiem czasów jest, że już obowiązujące przepisy będą przedmiotem formalnych wyjaśnień ze strony Ministerstwa Finansów dopiero w najbliższych tygodniach i miesiącach – zatem znajomość nowych przepisów to jedno, a ich praktyczna interpretacja to drugie, nie mniej ważne wyzwanie.

Nowe przepisy otwierają także dla podatników nowe szanse i możliwości, co najmniej w kilku obszarach – w jakim stopniu zostaną one wykorzystane oraz czy przyniosą podatnikom realne korzyści i zrównoważą liczbę obowiązków i obostrzeń, pokażą najbliższe miesiące.

TO TYLKO FRAGMENT ARTYKUŁU. LISTĘ ZMIAN W PODATKACH ZNAJDZIESZ NA EDGP>>>