Przedsiębiorca, który nie chce płacić zaliczki za grudzień, musi złożyć roczny PIT-36 lub PIT-36L za 2018 r. najpóźniej dzisiaj. Ten kto rozważa przejście na podatek liniowy lub ryczałt, ma teraz miesiąc więcej na zastanowienie niż w latach poprzednich.
Do końca 2018 r. obowiązywała zasada, że przedsiębiorca mógł wybrać formę opodatkowania na dany rok podatkowy do 20. stycznia tego roku, a jeśli rozpoczynał działalność w jego trakcie – musiał to zrobić do dnia uzyskania pierwszego przychodu.
Od 2019 r. jest na to więcej czasu. Wybrać można do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tytułu działalności gospodarczej (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód zostałby osiągnięty dopiero w grudniu).