Fiskus przedłuży do końca października czas na złożenie CIT-8 – wynika z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia.
Ta preferencja będzie dotyczyć jednak tylko tych podatników, którzy:
Co do zasady podatnicy CIT co roku muszą składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (CIT-8) do końca trzeciego miesiąca następnego roku. Od 1 stycznia 2019 r. każde zeznanie składane przez podatnika CIT, niezależnie od jego wielkości i zakresu działania, wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów przyznaje, że wymóg jego posiadania wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jest to jego zakup (i wydanie przez podmiot wpisany do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji) bądź wyznaczenie w tym celu pełnomocnika (druk UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji). W praktyce ten drugi przypadek oznacza zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego.