Fiskus przedłuży do końca października czas na złożenie CIT-8 – wynika z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia.
Reklama
Ta preferencja będzie dotyczyć jednak tylko tych podatników, którzy:
  • mają zwolnione dochody,
  • nie byli zobowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • mieli przesunięty rok podatkowy (tj. rozpoczął się on po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r.).
Co do zasady podatnicy CIT co roku muszą składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (CIT-8) do końca trzeciego miesiąca następnego roku. Od 1 stycznia 2019 r. każde zeznanie składane przez podatnika CIT, niezależnie od jego wielkości i zakresu działania, wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów przyznaje, że wymóg jego posiadania wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jest to jego zakup (i wydanie przez podmiot wpisany do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji) bądź wyznaczenie w tym celu pełnomocnika (druk UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji). W praktyce ten drugi przypadek oznacza zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego.
Obciążenie kosztami dotyczy szczególnie najmniejszych podmiotów działających na rynku lub dopiero rozpoczynających prowadzenie działalności (fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich), które zazwyczaj nie zatrudniają pracow ników, nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie zysku – zauważa resort finansów. Dodaje, że – co do zasady – korzystają one ze zwolnień w CIT, w tym związanych z przeznaczeniem dochodu na cele statutowe (organizacje non-profit). Dlatego ministerstwo chce je dodatkowo wspomóc, wydłużając czas do złożenia CIT-8.
Z danych dostępnych w systemie POLTAX wynika, że z tego rozwiązania może skorzystać nawet 130 tys. podatników.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od CIT – w konsultacjach