Koła powstałe po 28 listopada 2018 r. mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego. To oznacza, że pierwsze zeznanie podatkowe ( CIT-8 i CIT-8/O) złożą dopiero w 2020 r. Wówczas też będą musiały zapłacić należny podatek – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.
Jest to związane z ustawą z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, która weszła w życie 29 listopada u.br. (Dz.U. poz. 2212). Resort finansów przypomniał, że na tej podstawie koła muszą być obowiązkowo wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Koła powstałe na mocy nowej ustawy (tj. po 28 listopada 2018 r.) mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w art. 8 ust. 2a ustawy o CIT – poinformowało MF. Zgodnie z tym przepisem pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Dotyczy to podatników rozpoczynających działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym.