Koła powstałe po 28 listopada 2018 r. mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego. To oznacza, że pierwsze zeznanie podatkowe ( CIT-8 i CIT-8/O) złożą dopiero w 2020 r. Wówczas też będą musiały zapłacić należny podatek – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.
Jest to związane z ustawą z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, która weszła w życie 29 listopada u.br. (Dz.U. poz. 2212). Resort finansów przypomniał, że na tej podstawie koła muszą być obowiązkowo wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Koła powstałe na mocy nowej ustawy (tj. po 28 listopada 2018 r.) mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w art. 8 ust. 2a ustawy o CIT – poinformowało MF. Zgodnie z tym przepisem pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Dotyczy to podatników rozpoczynających działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym.
Reklama
To oznacza, że pierwszy rok podatkowy kół powstałych po 28 listopada 2018 r. może zakończyć się 31 grudnia 2019 r.
Resort przypomniał, że wydłużenie roku podatkowego nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony podatnika. Nie trzeba informować o tym naczelnika urzędu skarbowego.