Deweloper, który zleca spółce powiązanej organizację sprzedaży i zawieranie umów z klientami, może odliczyć od przychodu całość wydatków na ten cel – orzekł WSA w Warszawie.
Chodzi o limitowanie kosztów podatkowych z tytułu wydatków na usługi niematerialne. Z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT wynika, że ograniczenie dotyczy podatników, którzy kupują takie usługi od podmiotów powiązanych. Mowa tu m.in. o usługach doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.