Łatwo jest dziś twierdzić, że podatek dochodowy został uszczelniony i przynosi wyższe dochody, bo takie jest communis opinio. Natomiast stanowcze stwierdzenie, że „nie zidentyfikowano w Polsce istotnych zmian w poziomie wykazanego podatku należnego CIT, które mogłyby być efektem realnego uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie CIT” wymaga odwagi.
Taką konkluzję zawiera „Raport CASP Struktura wpływów podatkowych z CIT w Polsce w latach 2016–2018 w kontekście uszczelnienia systemu podatkowego” autorstwa D.J. Gajewskiego, M. Laskowskiej oraz R. Kusego (dalej: naukowcy z SGH). Raport ten jest niestety niedostępny na stronach internetowych CASP SGH. Znalazłem go jednak pod jednym z linków na portalach informacyjnych i do tego dokumentu się odniosę.