Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy będą wpłacać PIT, CIT i VAT już tylko na swoje indywidualne konto podatkowe. Takie zasady będą obowiązywać również w 2021 r.

Dzięki ustawie o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw - w tym ordynacji podatkowej - podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Początkowo rozwiązanie będzie dotyczyć tylko PIT, CIT oraz VAT a także należności nieopodatkowanych, mających charakter publicznoprawny, np. opłatę skarbową.

Konta będą przypisane do każdego podatnika, a jeżeli jest on też jednocześnie płatnikiem, będzie korzystał z tego samego rachunku.

Tylko do końca 2019 r każdy urząd skarbowy wciąż jeszcze będzie dysponował kilkoma numerami kont na wpłat konkretnych podatków, np. PIT, VAT, PCC).

Z nowym rokiem, przepisy zlikwidują np. niedogodności wynikające ze zmiany zamieszkania lub siedziby podatnika. To wiązało się z modyfikacją numerów kont, na które musiał on wpłacać swoje podatki.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów, po podaniu identyfikatora podatkowego.

W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT będzie to numer PESEL. W przypadku pozostałych NIP. Resort chce w tym celu udostępnić specjalny formularz, który umożliwi sprawdzenie nowego numeru konta.

Jeden numer "konta do wszystkiego" będzie można też w urzędzie skarbowym.
Numer swym formatem ma przypominać numer rachunku bankowego i będzie zawierał:

  • sumę kontrolną;
  • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
  • identyfikator podatkowy.

Rachunek nie będzie zawierał historii wpłat. Póki co, o saldzie rozliczeń trzeba zapytać fiskusa. Docelowo będzie je można sprawdzić, logując się na swój profil na Portalu Podatkowym – który zostanie utworzony w ramach projektu e-Urząd Skarbowy.

Trzeba też wiedzieć, że fiskus na nowy rachunek nie będzie też dokonywał zwrotów nadpłaty. Będą one trafiać na rachunki bankowe zgłaszane przez podatników urzędom skarbowym.

Uwaga. Zostanie zmodyfikowana zasada dotycząca zaliczania wpłat na zobowiązania podatkowe. Z wpłat w pierwszej kolejności będą pokrywane zaległości z najwcześniejszym terminem płatności – we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku. Natomiast gdy zabraknie takiego wskazania - wpłata będzie zaliczana na poczet zaległości z najstarszym terminem płatności spośród wszystkich zaległości podatnika.