Do 30 czerwca br. płatnicy, którzy wypłacą za granicę ponad 2 mln zł rocznie, nie muszą automatycznie potrącać podatku u źródła według najwyższej 20-proc. stawki. Nie oznacza to jednak, że minister finansów zwolnił ich z innych obowiązków.
Przykładem są wymogi, które muszą spełnić działające w Polsce oddziały zagranicznych podmiotów (np. instytucji finansowych). Jeśli wypłacą one rocznie swojej centrali ponad 2 mln zł rocznie np. z tytułu odsetek czy należności licencyjnych, to zgodnie z art. 26 ust. 3e ustawy o CIT muszą do 7. dnia następnego miesiąca powiadomić o płatnościach właściwy urząd skarbowy. W specjalnym oświadczeniu oddział powinien podać nie tylko kwotę i rodzaj wypłacanych należności, ale też dane identyfikacyjne swojej zagranicznej centrali.
Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 25 lutego 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010. 489.2019.1.JC/OK).