Płatnicy PIT, którzy wypłacą za granicę jednemu kontrahentowi ponad 2 mln zł rocznie, nie muszą automatycznie potrącać podatku u źródła według najwyższej 20-proc. stawki. Taki obowiązek mieli jedynie w drugiej połowie 2019 r.
Jeśli więc kontrahent prześle certyfikat rezydencji, potwierdzający rozliczanie się z podatku za granicą, to płatnik może, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, potrącić PIT u źródła według niższej stawki, albo nawet go nie pobrać.
Nic nie zmieniło się dla płatników CIT, którzy znajdą się w identycznej sytuacji. Oni już 2019 r. nie musieli potrącać daniny według najwyższej stawki i nadal nie będą mieli takiego obowiązku (chyba że zagraniczny kontrahent nie prześle im swojego certyfikatu rezydencji).
Odroczenie dla wszystkich płatników obowiązuje do 30 czerwca 2020 r. i wynika z dwóch odrębnych rozporządzeń ministra finansów. Po tej dacie ma obowiązywać nowelizacja ustaw o PIT i CIT, która zmieni przepisy o podatku u źródła, tak aby nie było konieczności wydawania podobnych rozporządzeń.
Wszyscy płatnicy nadal za to muszą stosować wymogi dotyczące:
  • dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku;
  • ustalania rzeczywistego właściciela wypłacanej należności (z ang. beneficial owner).