Z opóźnieniem będzie też można zapłacić podatek. Już we wtorek pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników CIT. Wówczas mowa była tylko o dwóch grupach podatników:

  • osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT czyli np. szpitale, placówki naukowe,
  • a także organizacjach pozarządowych, dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.

Ci, zgodnie z projektem, będą mogli złożyć roczne zeznanie do 31 lipca 2020 r. jeżeli ich rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed 1 kwietnia 2020 r. W środę (25 marca 2020 r.) zakończyły się konsultacje społeczne. Organizacje wskazywały, że to niewystarczające rozwiązania.

Reklama

- Na projekt z zapartym tchem wyczekiwali przedsiębiorcy, którzy ze względu na przestoje w działalności i braki kadrowe związane z epidemią COVID-19, nie mają możliwości sporządzić zeznań podatkowych CIT-8 w ustawowym terminie tj. do 31 marca 2020 r. oraz ze względu na konieczność wypłaty wynagrodzeń przy braku przychodów, nie są wstanie wpłacić ewentualnej niedopłaty w CIT za 2019 r. – wskazała Konfederacja Lewiatan.

Ostatecznie resort się ugiął. Już wiadomo, że rozporządzenie będzie dotyczyło również pozostałych podatników. Oni jednak będę mieli mniej czasu na rozliczenie niż organizacje pozarządowe. Ostateczny termin do rozliczenia CIT za 2019 r. będzie przesunięty dla nich z 31 marca na 31 maja.