Tarcza antykryzysowa nie daje przedsiębiorcom rozwiązań realnie wspierających biznes w tej trudnej sytuacji. 25 marca mija termin rozliczenia VAT za luty. Projekt pakietu osłonowego nie zawiera przepisów przewidujących automatyczne zawieszenie czy umorzenie bieżących zobowiązań podatkowych. Jednak na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej, podatnicy mogą ubiegać się m.in. o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. Dotyczy to także VAT.

Jak to zrobić? Wyjaśnia Tomasza Michalik, doradca podatkowy, ekspert VAT, partner w MDDP

Wniosek składa się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego i należy w nim wskazać o co (odroczenie czy rozłożenie na raty) podatnik występuje, wartość należności podatkowej, której dotyczy wniosek wraz z kwotą i wnioskowanym terminem odroczenia (lub wysokością i terminem płatności rat) i uzasadnienie. Wniosek ten można złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.