Z opóźnieniem będzie też można zapłacić podatek. Już we wtorek pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników CIT. Wówczas mowa była tylko o dwóch grupach podatników:

Ci, zgodnie z projektem, będą mogli złożyć roczne zeznanie do 31 lipca 2020 r. jeżeli ich rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed 1 kwietnia 2020 r. W środę (25 marca 2020 r.) zakończyły się konsultacje społeczne. Organizacje wskazywały, że to niewystarczające rozwiązania.