Termin na sporządzenie rocznych raportów za 2019 r. zostanie wydłużony dla wszystkich jednostek – poinformował DGP Paweł Jurek, rzecznik ministra finansów.

Na razie nie są znane szczegóły. Resort jeszcze nie zadecydował, o ile przesunięty zostanie termin na sporządzenie sprawdzań za 2019 r. Ale to dobra informacja, bo zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, termin mijałby 31 marca. Środowiska księgowe już od dawna postulowały o przesunięcie tego i innych terminów m.in. złożenia deklaracji CIT-8. Pisma w tej sprawie wysyłało m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Polska Izba biegłych rewidentów.

W środę pisaliśmy, że zapadła już decyzja, że szpitale i organizacje pożytku publicznego będą miały czas na złożenie CIT-8 do 31 lipca 2020 r., natomiast pozostali podatnicy do końca maja.

Teraz zmiana ma dotyczyć sprawozdań finansowych. Minister finansów przesunie termin ich sporządzenia rozporządzeniem - o czym zapewnił DGP resort. Taką możliwość da bowiem specustawa, która jeszcze w tym tygodniu ma zostać przyjęta przez Sejm.

Z projektu specustawy wynika też, że o 30 dni, licząc od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, zostaną wydłużone terminy na sporządzenie i przekazanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki finansów publicznych (np. samorządowe, budżetowe, fundusze celowe), prokuratury i sądy.