Agenci turystyczni, którzy szukają i zachęcają klientów do wycieczek, nie świadczą usług turystycznych. Są tylko pośrednikami między kupującymi a organizatorem – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła biura turystycznego, które organizowało wycieczki zarówno po Europie, jak i do innych rejonów świata. Biuro korzystało z usług agentów turystycznych. Płaciło im za każdego pozyskanego klienta.
Spór dotyczył tego, jaką stawką VAT powinny być opodatkowane usługi agentów. Spółka twierdziła, że zasadna jest stawka podstawowa i to zarówno wobec transakcji dokonanych na terytorium UE, jak i poza nim.
Dyrektor izby skarbowej zgodził się z nią tylko częściowo. Potwierdził, że usługi agentów świadczone w imieniu spółki i na jej rzecz na terytorium Unii są opodatkowane według stawki 23 proc. Uznał natomiast, że transakcje poza UE są objęte 0 proc. VAT.
Na potwierdzenie przywołał par. 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719). W myśl tego przepisu, stawkę 0 proc. stosuje się m.in. do „usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w transakcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej”.
Spółka uważała, że przywołany przez fiskusa przepis nie ma w jej sprawie zastosowania. Argumentowała, że opłacani przez nią agenci świadczą usługi sprzedaży imprez turystycznych, a więc usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o VAT.
W świetle art. 28n ust. 1 tej ustawy miejscem świadczenia usług turystycznych jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej – wskazywała spółka.
Wywiodła z tego, że skoro jej siedziba znajduje się w Polsce, to agenci świadczą usługi turystyczne na terytorium Unii, nawet jeżeli sam wyjazd odbywa się poza UE.
Sądy obu instancji orzekły jednak, że w tej sprawie nie ma znaczenia, gdzie znajduje się siedziba organizatora wycieczek, ani w jakim miejscu są świadczone usługi turystyki. A to dlatego, że usług agentów nie sposób w ogóle zakwalifikować jako usług turystyki, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o VAT. Agenci bowiem jedynie w nich pośredniczą, a nie świadczą je bezpośrednio – orzekły WSA w Opolu i NSA.
W ich ocenie niezasadne było zatem powoływanie się na regulacje z art. 28n ust. 1 ustawy.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 30 listopada 2016 r., sygn. akt I FSK 714/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia