Ministerstwo Finansów od prawie 10 lat konsekwentnie uważa, że zwolnienie z opłacania czynszu jest opodatkowane. Przyznajemy, że takie przepisy nie uwzględniają potrzeb społecznych i dlatego w trybie pilnym będziemy pracować wraz z samorządami nad pomocą dla najbardziej potrzebujących.

Tak resort odpowiedział na pytanie DGP o głośną już interpretację dotyczącą opodatkowania umorzonych długów czynszowych. MF zmienił pierwotny dokument z którego wynikało, że w takiej sytuacji nie powstaje przychód. W nowej interpretacji wyjaśnił, że umorzone (przez miasto Warszawa) należności z tytułu czynszu są opodatkowanym przychodem podatnika. To zaś oznacza, że miasto powinno wysłać swoim dłużnikom, do końca lutego 2017 r. dokument PIT-8C. W nim powinno wykazać m.in. wysokość osiągniętego w ten sposób przychodu.

Sprawa wzbudziła ogromną krytykę prasy i wśród internautów. Niektóre portale internetowe zwracały uwagę, że zgodnie z takim poglądem MF, trzeba by zapłacić podatek zapłacić również od umorzonych kar, mandatów itp. To ostatnie jednak nie jest prawdą – wyjaśniło MF. Podkreśliło, że w przypadku umorzenia tego rodzaju opłat brak jest powiązanych wzajemnie ekwiwalentnych świadczeń, a więc nie ma mowy o podatku. To podobna sytuacja jak ta, która dotyczyła głośnej w ubiegłym roku sprawy umorzenia kar za przetrzymanie książek w bibliotece. Pierwotnie dyrektor izby twierdził, że jest ono opodatkowane, ale MF zmienił jego interpretację zwracając uwagę, że nie ma tu żadnego świadczenia ekwiwalentnego i nie ma mowy o PIT. Podatku nie będzie też, jeśli dłużnik odpracowałby swoje zaległości czynszowe.

Umorzenie czynszu jednak z całą pewnością jest opodatkowane - wynika z odpowiedzi MF. Resort nie chce zmieniać zdania, ale przypomina że najbiedniejsi poszkodowani na takiej wykładni przepisów mogą poprosić urząd skarbowy o umorzenie podatku. Takie uprawnienie ma być im ułatwione przez MF (wraz ze współpracy z samorządami, które mają udział we wpływach budżetowych z PIT). Zdaniem resortu cała sytuacja pokazuje jak bardzo potrzebna jest klauzula pewności prawa, która została zapisana w Konstytucji Biznesu. Ma ona działać w ten sposób, że gdy ktoś zastosuje się do dotychczasowej utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów podatkowych, to nie będzie ponosił wstecz negatywnych konsekwencji jeśli ta interpretacja okaże się błędna. Nasi inni rozmówcy zwracają jednak uwagę, że w tej sytuacji bardzo rzadkie były interpretacje mówiące, że umorzenie czynszu nie jest opodatkowane. Trudno więc przypuszczać, że szczęśliwiec który otrzymał taki dokument „stosuje się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej”.