Jeżeli za umorzeniem zaległości przemawia zarówno interes podatnika, jak i publiczny, to urząd skrabowy nie może odmówić udzielenia ulgi w zapłacie daniny.
Kiedy umorzyć, jeśli nie w sytuacji, gdy przemawia za tym ważny interes podatnika i interes publiczny – pytał niedawno sędzia Tomasz Zborzyński, uzasadniając wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 2427/14).
To nie pierwszy taki wyrok. Sądy coraz śmielej ingerują w decyzje urzędów odmawiających umorzenia zaległości podatkowych.