Rzecznik Praw Obywatelskich chce, aby ministerstwo finansów wydało rozporządzenie o zaniechaniu podatku od umorzenia czynszu.

Zaapelował o to w dzisiejszym wystąpieniu do MF. RPO zwrócił uwagę, że fiskus nie zyskuje wiele na swoim restrykcyjnym podejściu. Podkreślił, że osoby, które nie było stać na zapłatę czynszu z całą pewnością nie będzie też stać, aby po jego umorzeniu zapłacić podatek. Chodzi o głośną już interpretację dotyczącą opodatkowania umorzonych długów czynszowych. MF zmienił pierwotny dokument z którego wynikało, że w takiej sytuacji nie powstaje przychód. W nowej interpretacji wyjaśnił, że umorzone (przez miasto Warszawa) należności z tytułu czynszu są opodatkowanym przychodem podatnika. To zaś oznacza, że miasto powinno wysłać swoim dłużnikom, do końca lutego 2017 r. dokument PIT-8C. W nim powinno wykazać m.in. wysokość osiągniętego w ten sposób przychodu.

MF nie odpowiedział jeszcze na prośbę RPO, ale już wcześniej wypowiadał się w tej sprawie. Przypominał, że resort od prawie 10 lat konsekwentnie uważa, że zwolnienie z opłacania czynszu jest opodatkowane. Wiceminister finansów Paweł Gruza przyznał też w odpowiedzi na interpelację nr 8240, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu. Rozważanych jest kilka rozwiązań m.in. „przyjęcie rozsądnych kryteriów ulgi podatkowej opartych na zasadach sprawiedliwości społecznej”. Trwają też konsultacje na ten temat z samorządami. To one bowiem umarzają czynsze za lokal.