Szykują się zmiany dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową. W 2017 roku zniknie podatek dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Ustawa o innowacyjności umożliwia także odliczenie od podatku kosztów patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Zyskają też podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność.

Jak wskazują ustawodawcy, polska konkurencyjność jak dotąd nie wynikała z innowacyjności. Już w exposé premier Szydło zapowiedziała zmiany, których celem jest wyrwanie się z tzw. „pułapki średniego rozwoju”. Stąd szereg nowych instrumentów, które – w opinii ustawodawców- mają przyczynić się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, a w konsekwencji do wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce.

Start-upy otrzymają zwrot gotówki wydanej na badania i rozwój

Jednym z punktów ustawy o innowacyjności jest zwrot gotówkowy dla nowych przedsiębiorstw (start-upów) prowadzących działalność B+R. Na zmianach skorzystają też podmioty, które nie wykazują dochodów albo wykazują dochody za małe do pełnego skorzystania z ulgi wydatkowej. Otrzymają one bowiem zwrot gotówki, którą przeznaczyli na wydatki kwalifikowane, które nie zostały objęte ulgą ze względu na brak dochodu do opodatkowania lub zbyt niski dochód, niewystarczający do wykorzystania przysługującej ulgi. Rozwiązanie to byłoby skierowane wyłącznie do podatników rozpoczynających prowadzenie działalności – w roku rozpoczęcia działalności, a także w kolejnym roku podatkowym – jeżeli podatnik w tym drugim roku posiadałby status MŚP. Wysokość zwróconej gotówki to 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

Aporty bez podatku

Aport własności intelektualnej i przemysłowej wniesiony do spółki nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym. Mowa tu o patencie, prawie ochronnym na znak użytkowym czy autorskim prawie majątkowym do programu komputerowego. Takie rozwiązanie wdrożone na stałe ma na celu ograniczenie ryzyka prawnego długoterminowych przedsięwzięć (charakterystycznych dla działalności innowacyjnej) po stronie podatnika. Zniesienie opodatkowania aportu ma zintensyfikować udział podmiotów, m.in. uczelni, w przedsięwzięciach komercjalizacji wyników badań.

O tym, jak wnieść aport do spółki, dowiesz się tutaj>>

Przedsiębiorcy odliczą koszty uzyskania patentu

Ta zmiana dotyczyć będzie małych i średnich przedsiębiorstwa, którzy od 2017 roku nie będą musieli uwzględniać kosztów uzyskania patentu z zeznaniu podatkowym. Obecnie od podatku można odliczyć koszty pracy pracowników zatrudnionych w sektorze B+R, nabycie surowców i materiałów związanych z działalnością badawczo-rozwojową czy koszty ekspertyz i usług doradczych. Lista ta zostanie poszerzona m.in o koszty dokumentacji zgłaszanej w Urzędzie Patentowym i prowadzenia przez ten organ postępowania. Taka zmiana ma zachęcić przedsiębiorców do ponoszenia wydatków na czynności związane z uzyskaniem patentu, które często opiewają na znaczne kwoty.

CIT 2017: Kto skorzysta z obniżonej stawki? >>

Ponadto ustawa zwiększa kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na innowacyjność, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły z kolei odliczyć nawet 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Nowe przepisy wydłużają z trzech do sześciu lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej