Tzw. duża nowela VAT, której przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2017 roku niesie za sobą szereg zmian, których wprowadzenie ma poprawić ściągalność podatku. Likwidacja deklaracji kwartalnych dla dużych podatników czy zaostrzenie sankcji w Kodeksie karnym skarbowym to tylko niektóre metody walki z wyłudzaniem VAT.

Ustawodawcy decyzję o uszczelnieniu ściągalności tej daniny tłumaczą wzrostem luki w VAT od 2008 roku. Jest to różnica między podatkiem teoretycznie należnym (teoretyczny dochód budżetu państwa) a faktycznie pobranym (rzeczywista stawka zasilenia budżetu państwa). Uszczelnienie, czyli dążenie do tego, by rzeczywiste wpływy podatkowe były zgodne z ich oczekiwanym wymiarem, ma – w ocenie ustawodawców- zapewnić stabilność i bezpieczeństwo państwa.

Mechanizm odwróconego obciążenia sposobem na „słupy”