Rząd co roku będzie weryfikował kwotę zmniejszającą podatek - wynika z uzasadnienia do poprawek zgłoszonych do ustawy.

"Poprawki wprowadzają także zasadę corocznej weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych kwoty zmniejszającej podatek. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkładać będzie Radzie Ministrów, w terminie do 15 września roku, w którym dokonano weryfikacji, informację o wynikach dokonanej weryfikacji oraz propozycje zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku istotnego wzrostu kwoty minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych" - napisano.

Senat przyjął w poniedziałek poprawki, według których kwota wolna od podatku wzrosłaby w przyszłym roku do 6,6 tys. zł, ale skorzystałyby z niej osoby zarabiające rocznie tylko taką właśnie kwotę lub mniejszą. Oznacza to, że nie zapłacą one podatku w ogóle. W przypadku dochodów od 6600 zł do 11 tys. zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać, a dla dochodów od 11 tys. zł do 85 tys. 528 zł rocznie wyniesie ona tyle, co obecnie, czyli 3091 zł.

Według poprawek dla osób o dochodach powyżej 85 tys. 528 zł rocznie, kwota wolna będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł nie będą mieli kwoty wolnej w ogóle.