Resort finansów ugiął się pod presją nabywców najbardziej popularnych aut. Poziom ich opodatkowania ma się nie zmienić lub nawet spaść.
Ministerstwo Finansów przedstawi dziś senackim komisjom projekt zmian w podatku akcyzowym. Z nieoficjalnych informacji wynika, że o wysokości daniny mają decydować: pojemność silnika, emisja spalin wyrażona normą Euro i wskaźnik deprecjacji wartości samochodu. Potwierdzają się więc informacje DGP, o których jako pierwsi pisaliśmy w artykule „Fiskus zmienia plany. Akcyza na auta według nowego wzoru” (DGP nr 225/2016).
Im niższą normę emisji poziomu spalin spełnia dany pojazd (a więc posiada gorsze parametry środowiskowe w zakresie emisji spalin), tym stawka akcyzy ma być wyższa.
Dodatkowo będzie ona rosła wraz z pojemnością silnika. W efekcie samochody starsze mają być kupowane znacznie rzadziej niż obecnie.
Jeżeli dwa samochody mają taką samą pojemność silnika oraz normę emisji spalin, to mniejszą akcyzę zapłaci właściciel starszego samochodu. To skutek trzeciego czynnika - uwzględniającego spadek wartości samochodu (deprecjację). Podatek będzie więc obliczany z uwzględnieniem spadającej z upływem czasu wartości pojazdu. Tym samym danina od samochodów starszych będzie niższa niż wynikałoby to ze stawek przypisanych danej normie i pojemności silnika. W ramach tej samej normy Euro samochód nowszy będzie opodatkowany wyższą stawką niż jego starszy odpowiednik.
ikona lupy />
Przykładowy podatek akcyzowy obecnie i zgodnie z proponowanymi zmianami / Dziennik Gazeta Prawna
W ten sposób MF chce sprawić, żeby poziom opodatkowania najpopularniejszych aut się nie zmienił lub nawet spadł (patrz infografika). Stawki podatku dla samochodów o małych i średnich pojemnościach (poniżej 2 l), które spełniają wymogi jakościowe normy Euro 6, 5 i 4 (a więc samochody, wyprodukowane co do zasady najpóźniej w 2005 r., czyli mające obecnie nie więcej 11 lat) mają być porównywalne z obecną akcyzą.
Z drugiej strony Ministerstwo Finansów zamierza obniżyć akcyzę – w stosunku do obecnej – dla nowych samochodów o dużych pojemnościach silnika i znacznej wartości (o pojemności silnika 3,5–4 l, a nawet większej). Ma to zachęcać do rejestracji luksusowych aut w kraju, a nie np. w Czechach.
Stracą nabywcy samochodów starszych niż 12 lat, spełniających normy Euro 3 lub niższe. Tu stawki akcyzy mają wzrosnąć – w niewielkim stopniu dla aut o niskich pojemnościach silnika i w większym dla pojazdów o wysokiej pojemności. Resort chce tym samym zachęcić do nabywania nowszych samochodów. W efekcie samochody starsze mają być kupowane znaczniej rzadziej niż obecnie, co ma się przełożyć na poprawę stanu technicznego pojazdów jeżdżących po Polsce i poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Nowy system naliczania podatku od samochodów ma być neutralny dla budżetu, czyli nie zakłada wzrostu ani obniżki dochodów budżetowych.
Pierwotna propozycja resortu zmierzała do uzależnienia wysokości podatku wyłącznie od pojemności silnika i od wieku auta. To wywołało ogromne kontrowersje, bo oznaczało, że skutki nowego podatku najbardziej odczuliby nabywcy, których nie stać na nowe auto z salonu samochodowego. Zasada miała być bowiem taka, że im auto starsze, tym akcyza wyższa.
Pojawiły się też obawy, że taki system będzie niezgodny z przepisami unijnymi (pisaliśmy o tym w artykule „Nowa akcyza może być niezgodna z prawem UE”, DGP nr 215/2016).
Nowa formuła naliczania akcyzy ma być odpowiedzią Ministerstwa Finansów na te wątpliwości.
Tabela deprecjacji
Czas liczony od pierwszej rejestracji (miesiące) Deprecjacja (D)
2 i poniżej 0,03
od 3 do 4 0,08
od 5 do 6 0,12
od 7 do 12 0,18
od 13 do 24 0,25
od 25 do 36 0,35
od 37 do 48 0,45
od 49 do 60 0,55
od 61 do 72 0,60
od 73 do 84 0,65
od 85 do 96 0,70
od 97 do 108 0,75
od 109 do 120 0,78
od 121 do 132 0,82
od 133 do 144 0,84
od 145 do 156 0,86
od 157 do 168 0,88
169 i powyżej 0,90
Proponowane stawki podatku akcyzowego wraz z tabelą deprecjacji
Wartość podatku należy obliczać, mnożąc stawkę przez jeden, minus wskaźnik deprecjacji.
Akcyza = stawka x (1-D)
Klasy pojemności silnika EURO 6 EURO 5 EURO 4 EURO 3 i starsze
od 2016 r. od 2010 r. do 2015 r. od 2005 r. do 2009 r. od 2000 r. do 2004 r. i starsze
poniżej 1199 cm 3 1 000 2 000 2 300 3 500
1200–1499 cm 3 1 500 2 400 2 550 8 000
1500–1999 cm 3 1 950 3 120 3 320 10 000
2000–2499 cm 3 9 000 18 000 20 700 29 000
2500–2999 cm 3 14 000 25 000 32 000 40 000
3000–3499 cm 3 20 000 36 000 46 000 57 000
3500–3999 cm 3 27 000 42 000 62 000 76 000
4000 cm3 i powyżej 35 000 55 000 80 000 98 000
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – prace w komisjach senackich