Ministerstwo Finansów nadal nie zgadza się na likwidację od 2017 r. dla niektórych twórców limitu ograniczenia w korzystaniu z 50-proc. kosztów podatkowych. Potwierdziło to w kolejnym piśmie konsultacyjnym.
Dziś 50-proc. koszty podatkowe dla twórców są limitowane do wysokości 42 764 zł. Jeżeli są wyższe, to do nadwyżki nie można stosować 50-proc. kosztów, chyba że twórca udowodniłby, że faktycznie poniósł je w wyższej wysokości.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt, który zakładał likwidację już od 2017 r. limitu odliczenia między innymi dla aktorów, reżyserów, dziennikarzy i tłumaczu literatury.
Jednak od samego początku Ministerstwo Finansów było sceptyczne wobec tego pomysłu. W pierwszym piśmie konsultacyjnym wykluczyło wejście w życie nowelizacji od 1 stycznia 2017 r. Uzależniło swoje ewentualne poparcie od skutków budżetowych.
W piśmie z 21 listopada br. resort finansów podtrzymał to stanowisko. Napisał, że propozycja budzi duże wątpliwości. Przypomniał też, że obecnie trwają prace nad reformą systemu podatkowego, planowaną na 2018 r. Dlatego wprowadzenie zmian zaproponowanych przez resort kultury powinno być z nią skorelowane
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT – w uzgodnieniach