Polska zajmuje 47 miejsce pod względem poziomu skomplikowania systemu podatkowego. W porównaniu z raportem Paying Taxes z ubiegłego roku, awansujemy o 11 pozycji w rankingu.

W jaki sposób ocenia się poziom skomplikowania systemu podatkowego państwa? Raport "Paying Taxes 2017", przygotowany przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy, przedstawia kalkulację wszystkich obowiązkowych podatków i składek, jakie średniej wielkości spółka musi zapłacić w danym roku, oraz mierzy obciążenia administracyjne związane ze składaniem deklaracji i płaceniem podatków, a także procedurami, które odbywają się po złożeniu deklaracji.

Według raportu polski przedsiębiorca w ciągu roku wykonuje przeciętnie 7 płatności podatku i przeznacza 271 godzin na spełnienie wszystkich wymogów podatkowych. Oba te wskaźniki nie zmieniły się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na niemal identycznym poziomie pozostaje również całkowita stopa opodatkowania (40,4 proc., do 40,3 w 2015 r.). Na tle danych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej nasz kraj wypada korzystnie pod względem liczby rocznych płatności – średnia dla UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) to 11,8 – oraz pod kątem całkowitej stopy podatkowej (w UE i EFTA 40,3 proc.). Natomiast średnia czasu w UE i EFTA przeznaczonego na sprawy podatkowe (164 godziny) wynosi mniej niż w Polsce. Średni czas na spełnienie wymogów dotyczących wniosku o zwrot VAT w regionie wynosi 7,1 godzin, a uzyskanie zwrotu VAT wymaga średnio 14,8 tygodni. W Chorwacji, Niemczech, na Łotwie, w Holandii, Hiszpanii i na Malcie zwrot VAT nie wymaga dodatkowego czasu, jako że wniosek składany jest na standardowej deklaracji VAT.

Eksperci z PwC zwracają uwagę na zmiany zachodzące w polskim systemie podatkowym. „Wyniki najnowszego badania potwierdzają, że polski system podatkowy sukcesywnie zmienia się na lepsze”- mówi Tomasz Barańczyk, partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC w artykule podsumowującym wyniki raportu. Zaznacza, że jeszcze 2 lata temu polska plasowała się na 87. miejscu pod względem poziomu skomplikowania systemu podatkowego.

„Awans zawdzięczamy m.in. konsekwentnie realizowanemu programowi e-administracji. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia, m.in. w zakresie trwałości i konsekwencji prawa podatkowego, co uwidacznia się na przykład w niezmiennie dużej liczbie godzin, jakie przedsiębiorcy poświęcają na dokonywanie płatności” – czytamy w informacji opublikowanej przez PwC.

Źródło: Ministerstwo Finansów, PwC