Sąd nie obniży kary za utrudnianie postępowania kontrolnego, jeżeli mieści się ona w ustawowym limicie – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Reklama
Sprawa dotyczyła podatnika, u którego fiskus przeprowadził kontrolę w zakresie VAT, akcyzy i opłaty paliwowej. Kontrolerzy wezwali go do przedłożenia stosownych dokumentów w ciągu 10 dni. Poinformowali, że nieuzasadniona odmowa zostanie ukarana karą porządkową, która może wynieść nawet 2800 zł (zgodnie z art. 262 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej).
Mężczyzna zawiadomił dyrektora urzędu kontroli skarbowej, że nie przedstawi dokumentów we wskazanym terminie, bo zabrała je i zabezpieczyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Reklama
Fiskus ustalił jednak, że ABW zabezpieczyła dokumenty za sześć miesięcy, a on zażądał ich za siedem. W związku z tym podatnik powinien był przedstawić dokumenty za jeden miesiąc. Za niewywiązanie się z tego obowiązku nałożył karę w wysokości 1000 zł.
Podatnik złożył zażalenie, ale dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że kara została nałożona słusznie. Zauważył też, że przyniosła ona skutek, bo podatnik od razu dostarczył dokumentację za brakujący miesiąc.
W skardze do sądu mężczyzna tłumaczył, że fiskus nie powinien na niego nakładać kary, a już na pewno nie w takiej wysokości. Tłumaczył, że zgodnie z ordynacją podatkową kara porządkowa może być nakładana na tych, którzy bezzasadnie odmówią złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności. W jego przypadku żadna z tych sytuacji nie miała miejsca, po prostu miał bałagan w papierach i był przekonany, że ABW zabrała również dokumenty za sporny miesiąc – argumentował.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał jednak, że podatnik bezzasadnie odmówił przedłożenia dokumentów. Wyjaśnił też, że wysokość kary zależy od uznania administracyjnego i sąd nie może jej kwestionować, o ile nie przekracza maksymalnej kwoty wskazanej w przepisach, a ta wynosi 2800 zł.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 27 października 2016 r., sygn. akt I SA/Po 447/16