Już za miesiąc urząd skarbowy będzie mógł prowadzić kontrole krzyżowe – zarówno u bezpośredniego kontrahenta kontrolowanego podatnika, jak i u partnerów biznesowych tego kontrahenta.
Dziś organy podatkowe mogą weryfikować jedynie bezpośrednich klientów podatnika, u którego przeprowadzana jest kontrola lub postępowanie podatkowe. Uprawnienia do badania kontrahentów kontrahenta przysługują jedynie urzędom kontroli skarbowej (na podstawie art. 13b ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej). Urzędy skarbowe dostaną więc takie same uprawnienia, jakie przysługują dziś tylko organom kontroli skarbowej.
Zmiana będzie wynikać zarówno z ordynacji podatkowej (art. 274c par. 1c), jak i z ustawy o VAT (art. 87 ust. 2b). Obie zmiany są skutkiem nowelizacji ustawy o VAT, którą uchwalił już Sejm (projekt trafi teraz do Senatu).