Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej, która rozpocznie działalność 1 marca 2017 r., zwiększy efektywność poboru należności podatkowych i celnych - powiedział w poniedziałek w Bydgoszczy wiceminister finansów, szef Służby Cywilnej Marian Banaś.

"Trzeba jasno powiedzieć, do tej pory mieliśmy trzy odrębne służby: służbę celną, służbę administracji podatkowej i urzędy kontroli skarbowej. Te służby były bardzo kosztowne w porównaniu z innymi państwami UE" - pokreślił Banaś.

Wiceminister zaznaczył, że w wyniku reformy zostanie uproszczona dotychczasowa administracja, co będzie sprzyjać przedsiębiorcom.

"Dotąd wszystkie służby prowadziły kontrole u podmiotów, głównie przedsiębiorców, co było bardzo uciążliwe. Chcemy zmniejszyć liczbę kontroli. Dzięki konsolidacji nastąpi też szybka wymiana informacji, ponieważ brak informacji powodował, że grupy przestępcze, oszuści mogli rozwijać swoją działalność i szara strefa miała się dobrze" - mówił Banaś.

Wiceszef resortu finansów zaznaczył, że już w poprzednim okresie rządów PiS została przygotowana ustawa reformująca służby podatkowe i celne, ale w efekcie wyborów 2007 r. to zarzucono.

Banaś podał, że luka VAT-owska do 2007 r. zwiększyła się do 26 proc., a krajach europejskich średnia wynosi 15 proc.

Wiceminister zapowiedział też poprawę wynagrodzeń, dotychczas prawie 60 tys. pracowników urzędów skarbowych zarabiało poniżej 3 tys. zł brutto, a na rękę dostawali 1,8-2 tys. zł.

Banaś zaznaczył, że powstanie KAS, wprowadzenie jednej bazy danych, pozwoli na efektywniejszą pracę i wykrywanie nieprawidłowości.

"Analiza ryzyka będzie dokonywana dużo wcześniej. (...) Dzisiaj mieliśmy takie sytuacje, że urzędy kontroli skarbowej prowadziły kontrole post factum. Jeżeli nawet stwierdzano taką działalność, ale pieniądze było bardzo trudno odzyskać, bo podmiot dawno został rozwiązany" - dodał.

Wiceminister przyznał, że w wyniku reformy docelowo ma zostać zmniejszone zatrudnienie, ale będzie to odbywać się w wyniku naturalnych odejść i przechodzenia na emerytury pracowników i funkcjonariuszy. Obecnie ok. 5 tys. osób jest w wieku emerytalnym.

Według Banasia już obecnie, przed utworzeniem KAS, widać efekty w ściąganiu należności w wyniku przeprowadzonych zmian kadrowych i organizacyjnych. W ciągu trzech kwartałów pobory w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o prawie 8,5 proc. Zaznaczył, że pod względem wzrostu poboru na pierwszym miejscu jest Bydgoszcz.

Wiceminister poinformował też, że w województwie kujawsko-pomorskim izba administracji skarbowej będzie miała siedzibę w Bydgoszczy.