Niezależnie od tego, czy pracodawca przekazuje podwładnym kupione im abonamenty zdrowotne za darmo, czy za niewielką opłatą, nie nalicza z tego tytułu podatku od towarów i usług – wynika z interpretacji dyrektora katowickiej izby.
Pytanie zadała firma, która chciała zapewnić pracownikom opiekę medyczną. Kupowała w tym celu pakiety zdrowotne. Przez pół roku nie płacili oni za to ani grosza, w drugiej połowie roku uiszczali równowartość ok. 10 proc. ceny.
W obu przypadkach wartość pakietu w części sfinansowanej przez pracodawcę była przychodem pracowników opodatkowanym PIT.
Firma sądziła, że przez pierwsze pół roku w ogóle nie musi rozliczać VAT z tytułu darowizn. Uważała, że miałaby taki obowiązek w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, tylko gdyby darowizny nie były związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. W tej sytuacji jednak związek jest ewidentny – przekonywała.
Z kolei późniejsze przekazania pakietów, częściowo odpłatnych, uważała za podlegające VAT, ale zarazem zwolnione z tej daniny. Powołała się na art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT , który zwalnia z podatku refakturowane usługi medyczne.
Dyrektor katowickiej izby zgodził się z nią tylko co do drugiego. Potwierdził, że refakturowane, częściowo odpłatne pakiety, są zwolnione z podatku. Wbrew stanowisku firmy uznał natomiast, że tak samo będzie z darowizną pakietów. Ich przekazanie nie służyło bowiem działalności gospodarczej firmy, tj. nie wygenerowało większych obrotów, nie polepszyło wizerunku w oczach kontrahentów itp. Pracownicy wykorzystywali pakiety do celów osobistych, a więc zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT taka darowizna podlega opodatkowaniu – wyjaśnił dyrektor izby. Z tym że w tym przypadku również pracodawca może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy – dodał.
Etap legislacyjny
Projekt z 14 listopada 2016 r. nowelizacji ustawy o PIT – po konsultacjach