Niekonstytucyjna, bezprecedensowo uderzająca w służbę mundurową i …obniżająca autorytet Prezydenta – taka zdaniem związku zawodowego Celnicy.pl jest ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Związek apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o jej zawetowanie.

Przyjęte już przez parlament (oczekują na podpis Andrzeja Dudy) ustawy o utworzeniu KAS i powiązane przepisy wprowadzające przewidują ujednolicenie od marca 2017 r. administracji podatkowej, celnej i skarbowej. W miejsce dzisiejszych izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz izb i urzędów celnych powstaną izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe. MF liczy na to, że zreformowany fiskus będzie tańszy i wydajniejszy. Innego zdania są Celnicy.pl, którzy sformułowali wiele zarzutów. Po pierwsze nie podoba im się tempo prac nad projektem. Został on uchwalony zbyt szybko, bez pożądanej refleksji i dogłębnych analiz. Tryb procedowania (w oparciu o projekt poselski, a nie rządowy) pozwolił na ominięcie i nieprzeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych i prawnych. Projekt przyjęto i uchwalono wbrew licznym krytycznym głosom prawników, ekonomistów. Nowe przepisy nieprawidłowo formułuje ścieżki kariery i wprowadzają nadmierne podporządkowanie przełożonym – uważają Celnicy.pl.

Po drugie na reformie wbrew nadziejom MF straci budżet. Celnicy.pl przypominają, że działalność Służby Celnej jako samodzielnej formacji pozwoliła na zwiększenie wpływów z akcyzy. Konsolidacja zadziałać może wręcz przeciwnie, bo ograniczy specjalizację poszczególnych organów. Po wdrożeniu KAS akcyza stanie się jednym z wielu podatków i traktowana „po macoszemu” zacznie przynosić budżetowi mniejsze wpływy.

Po trzecie związek krytykuje samą koncepcję reformy, która wprowadzi chaos w uprawnieniach pracowniczych. Ich zdaniem nowe przepisy są chaotyczne, powodują niepewność wśród zatrudnionych i mogą być niekonstytucyjne. Celnicy zwracają uwagę, że reforma w praktyce (wbrew zapewnieniom MF) zlikwiduje dwuinstancyjność postępowania. Sprawi też, że spadnie prestiż urzędu Prezydenta. Przepisy o KAS pozwalają bowiem na sytuację, w której nadane przez Prezydenta i jego poprzedników dożywotnie stopnie (w tym stopnie oficerskie) w Służbie Celnej zostaną ludziom odebrane w skutek likwidacji takiej formacji (w ramach KAS istnieć będzie Służba Celno-Skarbowa).

Do wniosku o veto związek zawodowy dołączył też co najmniej kilka krytycznych wobec reformy opinii eksperckich.