W 2016 r. różnica między podatkiem, który powinien wpłynąć do budżetu, a tym, który rzeczywiście wpłynie, wyniesie 45 mld zł (2,5 proc. PKB) – szacuje firma doradcza PwC. To o 4 mld zł mniej niż w roku ubiegłym.
PwC oparła swoje wyliczenia na dostępnych już danych za pierwsze półrocze 2016 r., własnych przewidywaniach dotyczących m.in. poziomu konsumpcji oraz spodziewanych skutkach zmian w prawie, zarówno już uchwalonych, jak i będących w trakcie prac legislacyjnych.
Z tegorocznej edycji raportu (publikowany jest od 2013 r.) wynika, że polska luka w VAT, mimo spadku w porównaniu do 2015 r., ciągle pozostaje na poziomie wyższym niż unijna średnia. O ile przeciętna utrata potencjalnych wpływów z VAT wynosi około 10 proc., o tyle z polskiego budżetu wycieka aż jedna czwarta tej daniny.