Najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. powinien zostać uruchomiony Centralny Rejestr Faktur – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
Resort wyjaśnił, że taka data zapisana jest w umowie zawartej 15 września br. ze spółką celową Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Nie są jednak wykluczone opóźnienia.
Reklama
Z umowy wynika, że w pierwszej połowie 2017 r. spółka zbuduje dla MF „narzędzia do zaawansowanej analityki opartej na statystyce matematycznej”.

Reklama
Centralny rejestr faktur byłby kolejnym narzędziem informatycznym po jednolitym pliku kontrolnym, który pomógłby fiskusowi w kontrolowaniu rozliczeń podatników i zwalczaniu oszustw. Ma służyć gromadzeniu informacji o sprzedawcach, nabywcach, dacie dokonania transakcji, kwotach netto i kwotach podatku naliczonego przez sprzedawcę. Informacje te pochodziłyby z faktur wystawianych przez podatników VAT.
Fiskus miałby w ten sposób możliwość stałej kontroli nad rozliczeniami przedsiębiorców i mógłby błyskawicznie reagować w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. To zaś przełożyłoby się na trafniejsze typowanie podatników do kontroli.
Centralny Rejestr Faktur mają już: Portugalia (w styczniu 2013 r.), Czechy, Słowacja.
Niezależnie od tego trwają prace w Ministerstwie Rozwoju nad wprowadzeniem faktur elektronicznych w relacjach firm z administracją publiczną. Zmiany w e-fakturowaniu w administracji mają pozwolić na automatyczną wymianę danych z faktur. Formalnie będzie się to odbywało za pomocą platformy pośredniczącej.
Platforma ta będzie również powiązana z centralnym rejestrem faktur oraz z jednolitym plikiem kontrolnym.