Najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. powinien zostać uruchomiony Centralny Rejestr Faktur – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
Resort wyjaśnił, że taka data zapisana jest w umowie zawartej 15 września br. ze spółką celową Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Nie są jednak wykluczone opóźnienia.
Z umowy wynika, że w pierwszej połowie 2017 r. spółka zbuduje dla MF „narzędzia do zaawansowanej analityki opartej na statystyce matematycznej”.
Centralny rejestr faktur byłby kolejnym narzędziem informatycznym po jednolitym pliku kontrolnym, który pomógłby fiskusowi w kontrolowaniu rozliczeń podatników i zwalczaniu oszustw. Ma służyć gromadzeniu informacji o sprzedawcach, nabywcach, dacie dokonania transakcji, kwotach netto i kwotach podatku naliczonego przez sprzedawcę. Informacje te pochodziłyby z faktur wystawianych przez podatników VAT.
Fiskus miałby w ten sposób możliwość stałej kontroli nad rozliczeniami przedsiębiorców i mógłby błyskawicznie reagować w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. To zaś przełożyłoby się na trafniejsze typowanie podatników do kontroli.
Centralny Rejestr Faktur mają już: Portugalia (w styczniu 2013 r.), Czechy, Słowacja.
Niezależnie od tego trwają prace w Ministerstwie Rozwoju nad wprowadzeniem faktur elektronicznych w relacjach firm z administracją publiczną. Zmiany w e-fakturowaniu w administracji mają pozwolić na automatyczną wymianę danych z faktur. Formalnie będzie się to odbywało za pomocą platformy pośredniczącej.
Platforma ta będzie również powiązana z centralnym rejestrem faktur oraz z jednolitym plikiem kontrolnym.