Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło realizację projektu, którego celem jest wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach firm z administracją publiczną. Jak podaje MR, obecnie 95 proc. urzędów nie jest gotowych na automatyczną wymianę danych z e-faktur.
Obowiązek wprowadzenia elektronicznych faktur w administracji wynika z dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Polska i inne państwa UE mają czas na jej wdrożenie do 27 listopada 2018 r.
Ministerstwo Rozwoju zaproponowało już założenia do projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych. Przyjął je też rząd (pisaliśmy o tym – „Zamówienia będą rozliczane elektronicznie” – DGP nr 172 z 6 września 2016 r.).
Resort rozwoju przystąpił także do tworzenia platformy pośredniczącej elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych, która pozwoli na obsługę e-faktur w administracji. Jak wyjaśnił resort w odpowiedzi na pytania DGP, chodzi o wymianę tzw. ustandaryzowanych e-faktur, a więc takich, które są zgodne z unijnym standardem i które można obsługiwać za pomocą systemów finansowo-księgowych lub ERP.
Obecnie administracja odbiera głównie faktury w formie dokumentów PDF. Mimo że wymiana ta odbywa się drogą elektroniczną (np. e-mailem), to danych nie można automatycznie przetwarzać. E-faktura w PDF jest bowiem obrazkiem dokumentu. Aby przetworzyć zawarte w niej dane, trzeba je ręcznie wprowadzić do programu.
Zmiany w e-fakturowaniu w administracji mają więc pozwolić na automatyczną wymianę danych z faktur. Formalnie będzie się to odbywało za pomocą platformy pośredniczącej.
Platforma ta będzie również powiązana z centralnym rejestrem faktur (projekt jego utworzenia realizuje Ministerstwo Finansów) oraz z jednolitym plikiem kontrolnym (JPK).
Formalnie projekt dotyczący platformy e-fakturowania dla sfery finansów publicznych ma się zakończyć za 3 lata. Pierwsze ustrukturyzowane faktury elektroniczne sektor finansów publicznych musi jednak przyjmować już od 27 listopada 2018 r. Ministerstwo Rozwoju zamierza uruchomić je jeszcze wcześniej – pod koniec 2017 r.
Od 1 listopada 2020 r. obowiązek wystawiania faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych obejmie również przedsiębiorców.
Projekt ma dotyczyć nie tylko zamówień publicznych. Ma służyć również do obsługi innych dokumentów, w tym: zamawiania dostaw przez administrację, awizowania dostaw czy potwierdzenia odbioru. Dlatego planowane jest wdrożenie kolejnej platformy, która pozwoli na wymianę elektroniczną jeszcze przed podpisaniem umowy na zamówienie publiczne.
Obecnie resort rozwoju kończy prace nad porozumieniem z Urzędem Zamówień Publicznych i Ministerstwem Cyfryzacji na utworzenie tej platformy, która docelowo zostanie połączona z platformą e-fakturowania.