Na trzy pytania, dotyczące obowiązku rozliczenia CIT od likwidowanej spółki, odpowiada Konrad Filip Turzyński doradca podatkowy, partner w KNDP.
Konrad Filip Turzyński doradca podatkowy, partner w KNDP / Dziennik Gazeta Prawna
Kolejny sąd – tym razem WSA w Krakowie – orzekł, że wydanie majątku po likwidacji spółki kapitałowej nie powoduje obowiązku zapłaty CIT (wyrok z 19 października 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 943/16 i 976/16). Dlaczego organy podatkowe twierdzą inaczej?
Gdy wprowadzano przepisy o regulowaniu świadczeń w naturze (art. 14a ustawy o CIT i art. 14 ust. 2e ustawy o PIT), Ministerstwo Finansów zakładało, że obejmą one także likwidację spółek kapitałowych. Argumentacja organów, prezentowana w interpretacjach i przed sądem, jest więc oparta na tym, co zgodnie z planem miało być wprowadzone do ustawy, a nie na tym, co faktycznie uchwalono.
WSA w Krakowie wytknął błąd organom i wskazał, że orzeka na podstawie treści faktycznie uchwalonych przepisów, a nie na rzekomym ich brzmieniu, które miało zostać wprowadzone, lecz nie zostało.
Dlaczego wydanie majątku wspólnikom nie powoduje powstania przychodu u likwidowanej spółki?
Przychód powstaje jedynie w sytuacji, gdy pierwotne zobowiązanie było zobowiązaniem pieniężnym i zostało wykonane w formie niepieniężnej. Nie ma więc przychodu, jeśli pierwotne świadczenie ma charakter niepieniężny, tak jak nie powstaje on u wynajmującego, który również spełnia świadczenie w naturze – oddaje nieruchomość w najem. Nikt przecież nie twierdzi, że w takiej sytuacji wynajmujący uzyskuje przychód z tytułu spełnienia świadczenia w naturze, a później drugi raz – z tytułu należnej zapłaty. Spełnienie świadczenia w naturze nie powoduje więc zawsze powstania przychodu. Tak też jest w przypadku likwidowanej spółki.
Poza tym po stronie likwidowanej spółki nie powstaje żadne przysporzenie w związku z przekazaniem majątku wspólnikom. Zwróćmy również uwagę, że po wydaniu wspólnikom całego swojego majątku nie ma ona żadnych środków na zapłatę podatku. Interpretacja organu prowadzi do absurdalnych wniosków.
Dotychczasowe wyroki WSA są jeszcze nieprawomocne. Co dalej?
Można zakładać, że minister finansów będzie składał skargi kasacyjne. NSA zajmował się już opodatkowaniem likwidacji spółki z o.o. w razie spełniania świadczeń w naturze, ale wyroki dotyczyły poprzedniego stanu prawnego. Niemniej w jednym z nich zaznaczył, że zmiana stanu prawnego (dodanie art. 14a ustawy o CIT i art. 14 ust. 2e ustawy o PIT) nie wpływa na możliwość opodatkowania likwidacji sp. z o.o. w razie wydania wspólnikom majątku w naturze. Wydaje się więc, że korzystne dla podatników wyroki zostaną podtrzymane.