Ustawa o PIT określa jedynie zasady rozliczania dochodów z działalności w Polsce i z zagranicy. Dlatego nie można odliczyć w Polsce straty poniesionej w Stanach Zjednoczonych – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i w USA (jest wspólnikiem w spółce). Działalność krajowa przyniosła jej dochód, ale zagraniczna zakończyła się stratą w wysokości prawie 2,7 tys. zł.
Podatniczka chciała odliczyć ją od dochodu z działalności prowadzonej w kraju, w rocznym zeznaniu PIT.
Naczelnik urzędu skarbowego uznał jednak, że to niemożliwe. Stwierdził, że ani ustawa o PIT, ani art. 20 ust. 1 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewidują możliwości odliczenia w Polsce strat, które powstały w wyniku działalności spółki położonej i opodatkowanej w Stanach Zjednoczonych. Zwrócił uwagę na to, że art. 27 ust. 9 ustawy o PIT dotyczy wyłącznie uzyskanych dochodów, a nie strat (przepis ten pozwala na połączenie dochodów z Polski i z zagranicy i opodatkowanie ich w Polsce, według tzw. metody zaliczenia).
Decyzję naczelnika utrzymał w mocy dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że polsko-amerykańska umowa nie pozwala na sumowanie przychodów i kosztów osiągniętych przez zakład położony w Stanach Zjednoczonych. Ani art. 27 ust. 9 ustawy o PIT, ani żaden inny nie przewiduje również odliczenia amerykańskiej straty.
Stanowisko organów podzielił WSA w Warszawie. Wyjaśnił, że metoda zaliczenia wynikająca z art. 27 ust. 9 ustawy o PIT pozwala na połączenie dochodów z działalności wykonywanej poza Polską z dochodami osiągniętymi na terytorium kraju. Przepis ten nie dotyczy jednak strat. Sąd orzekł, że skoro w Stanach Zjednoczonych wystąpiła strata, to w ogóle nie mogą mieć zastosowania reguły wyłączające podwójne opodatkowanie, ponieważ co do zasady nie dojdzie w takim wypadku do podwójnego opodatkowania.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jacek Brolik powtórzył, że żaden z przywołanych przez podatniczkę przepisów (art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) nie dotyczy strat, tylko dochodów. Podobnie art. 20 ust. 1 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Firmy mogą odliczyć straty oddziałów z UE
Prawo pozwala natomiast odliczać podatnikom straty poniesione w innych krajach UE. Potwierdzają to zarówno wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, jak i naszego NSA:
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, sygn. akt C-172/13
Spółki w grupie kapitałowej mogą wzajemnie rozliczać swoje wyniki osiągnięte za granicą.
Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach Marks & Spencer (sygn. akt C-443/06) oraz w sprawie Lidl Belgium (sygn. akt C-414/06)
Nierozliczona za granicą strata zlikwidowanej spółki może być co do zasady uwzględniana w innym kraju UE.
Wyrok NSA z 29 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3305/13
Odmowa prawa do rozliczenia powstałych za granicą strat prowadziłaby do naruszenia swobody przedsiębiorczości i dyskryminacji podmiotów działających za pośrednictwem zakładów na obszarze UE.
●Wyrok NSA z 15 października 2010 r., sygn. akt II FSK 2401/12
Likwidacja na Węgrzech zakładu spółki, powodująca niemożność rozliczenia straty w systemie podatkowym tamtego państwa członkowskiego UE, oznacza, że spółka może rozliczyć w Polsce stratę wygenerowaną przez węgierski zakład. Jedynie taka wykładnia jest zgodna z prawem wspólnotowym.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2428-9/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia