Podatnicy przekazali w 2015 r. ponad 73 mln zł na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. To o milion zł więcej niż rok wcześniej.

Zwiększyła się także liczba podatników, którzy zdecydowali się na przekazanie pieniędzy. W rozliczeniu PIT za 2015 r. było to ponad 23 tys., a rok wcześniej 22 tysiące podatników. Potwierdzają to dane udostępnione DGP przez resort finansów.

Taka darowizna jest korzystna dla podatników bo z ustawy o PIT wynika, że mogą oni odliczyć od dochodu całą jej kwotę o ile będzie przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych. Warunkiem jest też wpłata na rachunek bankowy obdarowanego oraz oświadczenie o jej przyjęciu (ponadto zgodnie z ustawą o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – t.j. Dz.U. nr 29, poz. 154. z późn. zm. – podatnik w ciągu dwóch lat od dokonania darowizny musi uzyskać od obdarowanego sprawozdanie o sposobie jej wykorzystania).