Dochód jaki parafia osiągnie ze sprzedaży książek religijnych i dewocjonaliów w przykościelnym sklepiku, jest wprawdzie wolny od podatku, ale musi być szczegółowo dokumentowany na potrzeby fiskusa. To samo dotyczy zarobku na wynajmie nieruchomości.

Tak wynika z niedawnej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Parafia tłumaczyła, że zarówno dochody ze sklepiku jak i z wynajmu przeznacza na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, konserwację obiektów zabytkowych i inwestycje sakralne.