Dostawcy surowców do produkcji farb i lakierów mogą spać spokojnie. Z opublikowanego projektu rozporządzenia nie wynika, żeby mieli płacić podatek akcyzowy.
Nowelizacja prawa energetycznego zawiera nową definicję paliw ciekłych, wśród których pojawiły się m.in. benzyny lakowe i przemysłowe oraz inne nafty. Ustawa zobowiązała ministra energii do określenia w rozporządzeniu katalogu paliw ciekłych, na obrót którymi trzeba uzyskać koncesję.
Dostawcy surowców do produkcji farb i lakierów obawiali się, że jeżeli w rozporządzeniu pojawią się benzyny lakowe i przemysłowe, to oprócz tego, że będą musieli mieć na nie koncesję, będą też płacić od nich akcyzę tak jak od paliw silnikowych (1822 zł za 1000 litrów). Dziś benzyny lakowe i przemysłowe są ze stawką 0 proc. akcyzy. O obawach branży w artykule „Akcyza może zagrozić branży rozpuszczalników, farb i lakierów” (DGP nr 168/2016 ).
Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika jednak, że na benzyny lakowe i przemysłowe o kodzie CN 2710 1221 nie będzie wymagana koncesja paliwowa. Nie ma więc wątpliwości, że w tym przypadku akcyza nie grozi.
Wątpliwości pozostają natomiast w przypadku takich surowców jak m.in. benzyny ekstrakcyjne i inne lekkie frakcje węglowodorowe o kodach CN 2710 1225 oraz CN 2710 1929. Na ich obrót, zgodnie z projektem, trzeba będzie bowiem uzyskać koncesję.
Krzysztof Rutkowski, radca prawny i partner w KDCP, uspokaja jednak, że surowce te, mimo że zostały wymienione w projekcie rozporządzenia, nie powinny być automatycznie utożsamiane z paliwami silnikowymi w rozumieniu przepisów akcyzowych. Definicja paliw silnikowych wprost bowiem nawiązuje do celu napędowego, a nowy katalog paliw ciekłych projektowany przez Ministerstwo Energii obejmuje również wyroby o przeznaczeniu zdecydowanie nienapędowym, jak chociażby surowce chemiczne czy półprodukty rafineryjne.
– Niestety, jak długo, nie powstanie jeden spójny akt regulujący działalność w obszarze paliw (np. prawo naftowe), tak długo będą występować niespójności i wątpliwości interpretacyjne m.in. pomiędzy prawem energetycznym, regulacjami o zapasach obowiązkowych i przepisami akcyzowymi – komentuje Krzysztof Rutkowski.
Jego zdaniem ostatnie zmiany to wysyłanie do podatników akcyzy sprzecznych sygnałów przez ustawodawcę. Z jednej strony bowiem wyraźnie obejmuje się niektóre wyroby zerową stawką akcyzy i wyłącza z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, a z drugiej traktuje je jako paliwa ciekłe, którymi obrót wymaga koncesji.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra energetyki w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych objętych obowiązkiem koncesyjnym – w konsultacjach