Podatnik, który sprzeda dom i zadeklaruje, że za pieniądze ze sprzedaży kupi nowe lokum, może być kontrolowany tylko przez trzy lata – wynika z wyroku NSA.
Skład orzekający we wczorajszej sprawie przyznał, że w NSA są dwie rozbieżne linie orzecznicze w sprawie biegu terminu przedawnienia przy złożeniu oświadczenia o uldze mieszkaniowej. Sam opowiedział się za korzystniejszą dla podatników. Zgodnie z nią bieg terminu przedawnienia powinien być liczony od daty sprzedaży nieruchomości, co w praktyce daje fiskusowi na weryfikację jedynie trzy lata.
Sprawa dotyczyła małżonków, którzy sprzedali nieruchomość przed upływem pieciu lat od nabycia. Powinni więc zapłacić PIT, ale zadeklarowali, że pieniądze ze sprzedaży przeznaczą w ciągu dwóch lat na własne cele mieszkaniowe. To dawało im prawo do zwolnienia z podatku.
Podatnicy nie kupili jednak nowego mieszkania. Po upływie pieciu lat od sprzedaży domu organy podatkowe nakazały im więc zapłacić podatek wraz z odsetkami za cały okres. Podatnicy kwestionowali tę decyzję, uznając, że została wydana za późno, po przedawnieniu zobowiązania podatkowego.
Przegrali w WSA w Warszawie, który uznał, że nie doszło do przedawnienia, bo bieg pięcioletniego terminu przedawnienia powinien być liczony dopiero po upływie dwóch lat na realizację ulgi mieszkaniowej. – W przeciwnym wypadku organ miałby tylko trzy lata na weryfikację – stwierdził sąd I instancji.
Nie zgodził się z tym NSA. Orzekł, że bieg terminu przedawnienia powinien być liczony od daty sprzedaży nieruchomości. Sędziowie uznali, że ulga mieszkaniowa nie zawiesza go, ani nie przesuwa o dwa lata. Zwrócili też uwagę na niekonsekwencję organu podatkowego, który z jednej strony chciał liczyć bieg terminu przedawnienia po upływie dwóch lat na realizację ulgi mieszkaniowej, ale z drugiej liczył odsetek od zaległości podatkowej już od roku, w którym nieruchomość została sprzedana.
Rozbieżne stanowiska NSA w sprawie przedawnienia przy uldze
STANOWISKO 1.
Bieg terminu przedawnienia powinien być liczony już od 15. dnia po sprzedaży nieruchomości.
SKUTEK: Fiskus ma tylko trzy lata na weryfikację, czy podatnik faktycznie zrealizował cel ulgi mieszkaniowej.
Np. wyroki NSA o sygn. akt II FSK 2140/14, II FSK 2112/14, II FSK 1761/14
STANOWISKO 2.
Bieg terminu przedawnienia powinien być liczony po upływie dwóch lat przewidzianych na realizację ulgi mieszkaniowej.
SKUTEK: W sumie fiskus może weryfikować rozliczenia podatnika przez pięć lat, licząc od upływu dwuletniego terminu na realizację ulgi. W sumie daje to siedem lat od sprzedaży nieruchomości.
Np. wyroki NSA o sygn. akt II FSK 1303/14, II FSK 1592/14
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 października 2016 r., sygn. akt II FSK 2303/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia