Znaki akcyzy nie będą już zasłaniać ostrzeżenia zdrowotnego. Ministerstwo Finansów przygotowało w tej sprawie projekt zmian.
O problemach przedsiębiorców produkujących saszetki z tytoniem pisaliśmy w artykule „Branża czeka na banderole poziome” (DGP nr 168/2016). Ich obawy są związane z nowelizacją z 22 lipca 2016 r. ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Nowelizacja weszła już w życie i wprowadziła nowe wymogi dotyczące oznaczeń na papierosach. 65 proc. powierzchni opakowania musi zajmować ostrzeżenie m.in., że palenie jest przyczyną miażdżycy, zawałów serca, udarów i niepełnosprawności, niszczy zęby i dziąsła. Nie mogą one być choćby nawet tylko częściowo ukryte czy zasłonięte przez znaki akcyzy, oznaczenia ceny, zabezpieczenia, osłony, obwoluty, pudełka lub inne elementy.
Ustawodawca zapomniał jednak o przepisach mówiących, że znaki akcyzy muszą być umieszczane pionowo i w praktyce zasłaniają ostrzeżenia.
W tej sprawie z petycją do ministra finansów wystąpił jeden z podmiotów oferujących tytoń fajkowy. Zwrócił uwagę na to, że obecne rozporządzenie wymaga, aby banderola była umieszczona „pionowo na zamknięciu opakowania, równolegle do krótszego boku opakowania”.
Chcąc rozwiązać ten problem, MF przygotowało projekt nowelizacji, który wprowadzi dodatkowy sposób umieszczania znaków akcyzy na opakowaniach jednostkowych tytoniu do palenia. Będzie je można umieszczać nie tylko pionowo, ale i poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania.
Nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy - w konsultacjach